Βρίσκεστε εδώ: ΑρχικήΥΓΡΑΕΡΙΟΤι είναι το υγραέριο

ygraerio

ΣΥΣΤΑΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Το υγροποιημένο αέριο πετρελαίων, ευρέως γνωστό ως LPG (Liquiefied Petroleum Gas), είναι ένα μείγμα υδρογονανθράκων, με κύρια συστατικά το προπάνιο και το βουτάνιο. Παράγεται κυρίως κατά την εξαγωγή του φυσικού αερίου και του πετρελαίου σε ποσοστό 66%, αλλά και από τη διύλιση του πετρελαίου σε ποσοστό 34%. Το υγραέριο σε ατμοσφαιρικές συνθήκες βρίσκεται σε αέρια μορφή, ενώ μπορεί με ευκολία να υγροποιηθεί σε συνθήκες περιβάλλοντος με μικρή αύξηση της πίεσης του. Στο υγραέριο, με τη χρήση κατάλληλων ουσιών, προσδίδεται χαρακτηριστική οσμή με σκοπό να γίνεται αντιληπτή η παρουσία του σε περιπτώσεις διαρροής.

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ

Το υγραέριο μεταφέρεται παντού με ευκολία υπό πίεση, σε υγρή μορφή, αποθηκεύεται σε φιάλες και σε δεξαμενές διαφόρων μεγεθών και χρησιμοποιείται για οικιακές, εμπορικές και βιομηχανικές χρήσεις.

Χρησιμοποιείται ευρύτατα και για την κίνηση οχημάτων Autogas και θεωρείται το σημαντικότερο εναλλακτικό καύσιμο για τη χρήση αυτή σε όλη την Ευρώπη. Το υγραέριο (LPG) είναι το καύσιμο που μπορεί να καλύψει πρακτικά όλες τις ενεργειακές ανάγκες, δηλαδή :

- Θέρμανση και ψύξη εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
- Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
- Μαγείρεμα
- Ατμοπαραγωγή, ηλεκτροπαραγωγή, συμπαραγωγή
- Ειδικές αγροτικές, εμπορικές και βιομηχανικές χρήσεις
- Φωτισμό
- Κοπή μετάλλων
- Συγκολλήσεις
- Αυτοκίνηση

Βασικά χαρακτηριστικά Υγραερίων

ygraerio td

Σημειώσεις:

Τα χαρακτηριστικά ισχύουν για το καθαρό προπάνιο (pure Propane) και το καθαρό n-βουτάνιο (pure n-Butane). Οι συνθήκες περιβάλλοντος 15,5oC (60oF) και 760mmHg είναι οι διεθνώς αναφερόμενες σαν Standard Conditions. Στον παραπάνω πίνακα χρησιμποποιείται η συντομογραφία S.C.

ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

thermiko periehomeno ygraeriou

*Η θερμογόνος δύναμη είναι η κύρια ενεργειακή ιδιότητα ενός καυσίμου. Ορίζει την ποσότητα θερμότητας που απελευθερώνεται κατά την πλήρη καύση της μοναδιαίας ποσότητας της ουσίας. Υπάρχουν η ανώτερη θερμογόνος (Hs) και η κατώτερη θερμογόνος (Hi) δύναμη. Η διαφορά μεταξύ της ανώτερης και της κατώτερης θερμογόνου δύναμης είναι η θερμότητα εξάτμισης του νερού (υδρατμών) που υπάρχει στα καυσαέρια. Για τους ενεργειακούς υπολογισμούς χρησιμοποιείται η κατώτερη θερμογόνος δύναμη.
** Ο βαθμός απόδοσης αφορά στη χρήση βασικού εξοπλισμού καύσης
*** 20% υγρασία

Πλεονεκτήματα Χρήσης

Η χρήση του υγραερίου ικανοποιεί με τον καλύτερο τρόπο όλες τις κύριες παραμέτρους που λαμβάνονται υπόψη στην επιλογή καυσίμου, όπως :

  • Τιμή
  • Ασφάλεια
  • Διαθεσιμότητα
  • Άνεση
  • Ποιότητα
  • Ευκολία χρήσης
  • Υποστήριξη προϊόντος με την πώληση
  • Νομιμότητα και τυποποίηση
  • Προδιαγραφές προϊόντος και συσκευών
  • Περιβαλλοντική προστασία


Μεταξύ των προσφερόμενων ενεργειακών λύσεων σε εμπορική κλίμακα (ηλεκτρισμός, υγρά καύσιμα, στερεά καύσιμα, φυσικό αέριο, Α.Π.Ε., υγραέριο), το υγραέριο είναι το μόνο καύσιμο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε γωνιά της Ελλάδας για κάθε οικιακή, εμπορική και βιομηχανική χρήση.

Περιβαλλοντολογικά οφέλη

Το υγραέριο είναι ένα φιλικό προς το περιβάλλον καύσιμο, του οποίου η χρήση έναντι άλλων ορυκτών καυσίμων συμβάλλει στο περιορισμό του παγκόσμιου αποτυπώματος άνθρακα (carbon footprint) και συνεπώς στον περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Με την καύση του δεν εκπέμπει, σχεδόν καθόλου αιθάλη (black carbon), που προκαλεί μεγάλα προβλήματα στην ανθρώπινη υγεία και είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παράγοντας για τη δημιουργία του φαινομένου του θερμοκηπίου. Είναι ένα αέριο καύσιμο χαμηλού άνθρακα (Low carbon), εναλλακτικό των στερεών και υγρών ορυκτών καυσίμων του οποίου η καύση εκπέμπει 49% λιγότερο CO2 από το λιθάνθρακα (Coal) και 17% λιγότερο από το πετρέλαιο.